Naša ponuka

Ponúkame...

1. listopadu 2008 v 12:28

... Mažoretky Vanessa Vrbovce vás veľmi rady potešia svojím vystúpením pri :

- otváraní kultúrnych a spoločenských podujatí

- otváraní plesov a karnevalov

- zahajovaní športových podujatí

Ďalej ponúkame:

- pochod v sprievode

- pódiové choreografie na modernú i na dychovú hudbu

- tanec s paličkou i s pom-pomami ( strapce)

V rámci možností sme ochotné prispôsobiť sa akýmkoľvek

Vašim požiadavkám.


 
 

Reklama